Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

szpaqus
23:18
*repost if
Reposted fromtfu tfu viaatranta atranta
23:18
7180 5ca5 390
Reposted fromikillorigami ikillorigami viaatranta atranta
szpaqus
22:52
szpaqus
22:52
1186 c6e6 390
i żeby praca sama się napisała.
Reposted fromrol rol viacotarsky cotarsky
szpaqus
22:52
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
szpaqus
22:50
2017 34d2 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxiumin xiumin
szpaqus
22:50
Weźmy mnie, na przykład. Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc,czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie że życie, które właśnie przeżywam, nie jest prawdą, tylko długim oczekiwaniem na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viafuckthisfuckthat fuckthisfuckthat
szpaqus
22:49
2972 e469
Reposted fromtichga tichga viaxiumin xiumin
szpaqus
22:47
1123 9ded 390
Reposted fromtfu tfu viafuckthisfuckthat fuckthisfuckthat
szpaqus
22:45
2410 a707 390
Reposted fromspecific-humor specific-humor viastrzepy strzepy
szpaqus
22:45

This changed me….
Reposted fromCM12 CM12 viaatranta atranta
szpaqus
22:42
3334 ed18 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakatastrofo katastrofo
szpaqus
22:41
Reposted frompjoter pjoter viaatranta atranta
szpaqus
22:41

Nieważne czy dziś będziesz ładna czy brzydka, wypoczęta czy zmęczona, zła czy smutna. Ktoś kto będzie Cię kochał będzie to robić nawet jak będziesz gruba, stara i zwiotczała , zawsze będzie myślał ze z dupy świeci ci słońce. Z taką osobą warto być.

— Juno
Reposted fromwoolowinka woolowinka viakatastrofo katastrofo
szpaqus
22:40
6709 01c7 390
Reposted fromctrl-c ctrl-c viaRani Rani
szpaqus
22:39
Reposted fromneon neon viakatastrofo katastrofo
szpaqus
22:38
Reposted frompseikow pseikow viakatastrofo katastrofo
szpaqus
22:38
3414 78a5
Reposted fromsosen sosen viakatastrofo katastrofo
szpaqus
22:37
"Mówiąc 'szczęście' nie mam na myśli wielkiego banana na ryju, podskoków radości i pękania ze śmiechu. Mam na myśli coś na kształt spokoju. Takiego spokoju, kiedy nic nie musisz, kiedy po prostu robisz swoje." ~ Włodek Markowicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viakatastrofo katastrofo
szpaqus
22:36
1215 cb0b 390
Reposted fromarthi arthi viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl