Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

szpaqus
11:33
3889 49d3 390
szpaqus
11:33
3255 d712 390
Reposted fromfungi fungi viapatrzpodnogi patrzpodnogi
szpaqus
11:33
6845 d9fd
Reposted fromboobiescake boobiescake viapatrzpodnogi patrzpodnogi
szpaqus
11:33
szpaqus
11:33
szpaqus
11:32
0476 05e9 390

feel-better-cyr:

rootbeersweetheart:

Cat: Maybe I should pat it’s head.

cat: i have made a mistake

Me with kids
Reposted frompannakojot pannakojot viajustonebullet justonebullet
szpaqus
11:32
1342 f918 390
Reposted fromfungi fungi viajustonebullet justonebullet
szpaqus
11:32
6651 117b 390
Reposted frompseikow pseikow vialejibet lejibet
szpaqus
11:32
Artur (12 lat) ma niesłyszących rodziców. Zna więc dwa języki, jak wszystkie słyszące dzieci niesłyszących rodziców: polski i migowy. Zwykle to on jest ich tłumaczem.

To on także wzywa karetkę pogotowia do mamy, która jest w ciąży i nagle zaczyna krwawić. Jadą razem. Po kilku minutach lekarz wychodzi z sali porodowej do czekającego na korytarzu Artura. „Musisz nam pomóc”. Bierze go za rękę. Artur widzi najpierw inne rodzące kobiety, potem swoją mamę i dużo krwi. Staje obok łóżka. Tłumaczy na język migowy polecenia lekarza. Na końcu także to, że dziecka nie udało się uratować.
— Anna Goc, "Głusza", Tygodnik Powszechny, 22.08.16
Reposted from1923 1923
szpaqus
11:30
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
szpaqus
11:30
3632 8986 390
szpaqus
11:30
11:29
6814 3f01 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer

August 17 2016

szpaqus
10:48
6001 6452
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent vialooziker looziker

August 13 2016

szpaqus
09:46
5564 16ad 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakatastrofo katastrofo
09:46
3544 9f36 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon viakatastrofo katastrofo
szpaqus
09:46
szpaqus
09:46
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viakatastrofo katastrofo
09:45
8153 272b 390
szpaqus
09:45
Reposted fromorangeugarte orangeugarte viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl