Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

szpaqus
20:37
szpaqus
20:37
szpaqus
20:35
9586 dc6e 390
Reposted fromkaiee kaiee viacrispybones crispybones
szpaqus
20:33
2509 9730
szpaqus
20:32
7841 de98 390
Reposted fromnaich naich viacrispybones crispybones
szpaqus
20:32
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viacrispybones crispybones
szpaqus
20:32
Reposted fromFlau Flau viacrispybones crispybones
20:31
9805 d1e2 390

burnedbymarshmallow:

Really want to see this

Reposted fromSPANDEXUAL SPANDEXUAL viacrispybones crispybones
szpaqus
20:31
2668 5d6b
Reposted fromsherlock sherlock viacrispybones crispybones
szpaqus
20:30
6314 c449 390
Reposted fromtfu tfu viacrispybones crispybones
szpaqus
20:30
szpaqus
20:27
Reposted fromseleneskin seleneskin viairmelin irmelin
20:26
3885 6fd3 390
Reposted fromjottos jottos viairmelin irmelin
szpaqus
20:26
3266 f7ad 390
Reposted frommart6na mart6na viairmelin irmelin
szpaqus
20:26
2085 7ae2 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
szpaqus
20:22
2010 00c7
good catch
Reposted fromcats cats viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
20:22
7285 d262 390
Reposted fromcensoredanon censoredanon vialucius lucius
20:21
8728 d3aa 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viahelenburns helenburns
szpaqus
20:21
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
20:20
0104 8442 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl