Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

szpaqus
11:52
Reposted fromkilly killy viakrzysk krzysk
szpaqus
11:52
szpaqus
11:52
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viajustonebullet justonebullet
szpaqus
11:44
9545 d994 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRani Rani
szpaqus
11:43
8759 a00c 390
Reposted frommowmihou mowmihou viaRani Rani
szpaqus
11:43
Reposted fromjustshineon justshineon viaRani Rani
szpaqus
11:42
Reposted fromFlau Flau viaRani Rani
szpaqus
11:41
9895 257b 390
Reposted frombalsam-dla-duszy balsam-dla-duszy viaxvou xvou
szpaqus
11:41
8454 f337 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaRani Rani
szpaqus
11:41
7590 7752 390
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viakatastrofo katastrofo
szpaqus
11:41
5908 668f 390
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo
szpaqus
11:40
4917 bc7c 390
Reposted fromindiaan indiaan viaRani Rani
11:16
9330 8318 390

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viakatastrofo katastrofo
szpaqus
11:16
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaRani Rani
szpaqus
11:15
8061 a545 390
momentary twinkling
Reposted fromStonerr Stonerr viakatastrofo katastrofo
szpaqus
08:59
szpaqus
08:58
7635 368f 390
Reposted fromdafil dafil vialooziker looziker
szpaqus
08:57
Reposted fromgruetze gruetze vialooziker looziker
szpaqus
08:57
Reposted fromgreensky greensky vialooziker looziker
szpaqus
08:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl