Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

szpaqus
04:51

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć.

Zamiast dmuchać na zimne
Na gorącym się sparzyć
Z deszczu pobiec pod rynnę
Trzeba marzyć.

Gdy spadają jak liście
Kartki dat z kalendarzy
Kiedy szaro i mgliście
Trzeba marzyć.

W chłodnej, pustej godzinie
Na swój los się odważyć
Nim twe szczęście cię minie
Trzeba marzyć.

W rytmie wietrznej tęsknoty
Wraca fala do plaży
Ty pamiętaj wciąż o tym
Trzeba marzyć.

Żeby coś się zdarzyło
Żeby mogło się zdarzyć
I zjawiła się miłość
Trzeba marzyć.

— Jonasz Kofta "Trzeba marzyć"
Reposted fromrol rol viajustonebullet justonebullet
szpaqus
04:51
8545 7703 390
Let me fix that.
Reposted fromsfm sfm viajustonebullet justonebullet
szpaqus
04:50
szpaqus
04:50
6345 0c84
szpaqus
04:50
3477 02e6 390
Reposted fromkrzysk krzysk
szpaqus
04:17
0401 0b9e 390
Reposted fromsarazation sarazation viaSzczu Szczu
04:16
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakrzysk krzysk
szpaqus
04:14
9763 9182 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffeebitch coffeebitch
szpaqus
04:12
0182 d632 390
Reposted fromRevv Revv viacoffeebitch coffeebitch
szpaqus
04:12
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacoffeebitch coffeebitch
04:12
0704 ba2a 390

wonderfulsenses:

damn straight

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacoffeebitch coffeebitch
szpaqus
04:12
Reposted fromFlau Flau viacoffeebitch coffeebitch
szpaqus
04:11
1055 368d 390
Reposted fromtfu tfu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
04:11
szpaqus
04:11
szpaqus
04:10
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
04:09
1715 6ab0 390
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaDagarhen Dagarhen
04:09
7256 82bf 390
Reposted fromidiod idiod viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
04:09
Reposted fromgruetze gruetze viaDagarhen Dagarhen
04:09
5190 983d 390
Reposted fromzombizombi zombizombi viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl